Zorgtoeslag is een interessante maandelijkse subsidie die aan Nederlanders wordt uitgekeerd die een inkomen hebben onder een bepaalde grens en daarnaast een beperkt vermogen hebben. De zorgtoeslag is namelijk ingevoerd om het juist de "zwakkeren" in de samenleving bij te staan. Door de steeds hogere kosten van levensonderhoud komt steeds vaker ook de middenklasse in aanmerking voor deze zorgtoeslag.

Wie krijgt zorgtoeslag is de prangende vraag die veel mensen hebben wanneer zij op deze website terecht komen. Want als er gratis geld wordt uitgedeeld willen we daar natuurlijk (terecht) allemaal bij zijn. En als we de berekening correct invoeren dan is de zorgtoeslag ook nog eens een subsidie, een gift. Het hoeft dus niet te worden terugbetaald.

De aanvraagprocedure voor de zorgtoeslag is simpel. Via de onderstaande (blauwe) link maakt u eerst een berekening. Daarna controleert u de gegevens die u heeft ingevoerd op juistheid en vervolgens dient u de aan vraag in.

Ongeveer acht weken na de aanvraag (ja het blijft een proces wat nagekeken moet worden door de Belastingdienst) ontvangt u een beschikking waarop duidelijk uw aanvraag gegevens staan vermeld. Daarnaast staat het bedrag dat u maandelijks gaat ontvangen op deze beschikking vermeld.

Veranderen er dingen in uw persoonlijke levenssfeer, krijgt u bijvoorbeeld een nieuwe baan, erft u een vermogen of wint u de staatsloterij, dan zult u een wijziging aan moeten geven bij de belastingdienst. Aan het einde van het jaar wordt de beschikking pas definitief. Het is dan uitermate zonde wanneer u een deel van de subsidie moet gaan terugbetalen. Waak hier dus voor.