De meest gestelde vraag via deze website is en blijft wanneer kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Het is namelijk voor steeds meer Nederlanders een lastig karwei om het einde van de maand financieel en zonder kleerscheuren te halen. Zorgtoeslag zorgt er voor dat er in ieder geval een klein beetje extra lucht komt.

 

Zorgtoeslag heeft net als veel andere subsidies een aantal toelatingscriteria. Zo wordt er gekeken naar het inkomen, de gezinssituatie en het vermogen. Uitsluitend wanneer men onder de grens op het gebied van inkomen en vermogen zit, komt men in aanmerking voor zorgtoeslag. Ook de huurtoeslag, een andere particuliere subsidie, kent soortgelijke toestingscriteria maar omdat dit de strekking van dit artikel voorbij gaat, zullen we hier alleen de zorgtoeslag bespreken.

 

Door de proefberekening voor zorgtoeslag te maken kan je direct zien wat de maximale toekenning zal zijn. Na deze proefberekening is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Snel en eenvoudig. Binnen 8 weken na de aanvraag volgt de bevestiging van de aanvraag in de vorm van een beschikking. Op deze beschikking staat exact hoeveel zorgtoeslag je kunt gaan ontvangen en wanneer de eerstvolgende betaaltermijn zal zijn. Hou er dus goed rekening mee dat het even kan duren voordat je de eerste uitkering op uw bankrekening tegemoet kan zien.