Het Bureau Krediet Registratie is gevestigd in Tiel en houdt al sinds jaar en dag de registratie van leningen en kredieten bij. Dit doet zij voor alle geldverstrekkers in Nederland en sinds kort ook voor energiemaatschappijen en partijen die op basis van een abonnement producten of diensten aanbieden. Daar gaat de privacy zou u kunnen zeggen.

 

Omdat een BKR registratie vaak een blok aan het been kan zijn, kiezen steeds meer mensen voor het verwijderen van deze registratie. Dit kan men op verschillende manieren doen.

 

Allereerst is van belang dat alle openstaande kredieten en achterstanden worden ingelopen. U wilt immers bewijzen dat u afspraken kunt nakomen en te goeder trouw bent. Wanneer achterstanden (nog) openstaan zal de discussie niet eens met u aangegaan worden.

 

Dan, de plaats waar u moet zijn om de registratie ongedaan te maken is niet het BKR. Het BKR voert namelijk slechts uit wat haar wordt opgedragen. Volgens de regels waar zij zich aan moet houden kan het BKR alleen maar een verwijdering van de registratie doen plaatsvinden door hierover ingelicht te worden door de partij die in eerste instantie het verzoek tot registratie heeft ingediend. U dient zich dus te wenden tot de partij die de registratie heeft doorgegeven aan het BKR.

 

Wanneer uw registratie om welke reden dan ook onterecht is geweest, kunt u professionele hulp inschakelen. Professionals die u kunnen helpen met het verwijderen van de BKR registratie. Er bestaan in de Nederlandse wet namelijk een aantal aanknopingspunten om een gedane registratie te verwijderen. Laat u vooral niet in met dubieuze bedrijfjes die zich verschuilen achter een postbus en 06-nummer. Een advocaat of jurist is eigenlijk de enige waar met enige zekerheid te zeggen is dat deze u echt kan en zal gaan helpen. Houdt er rekening mee dat dit wel de nodige kosten met zich meebrengt. Maar ja, u bent dan - wanneer het beroep slaagt - van uw BKR registratie af.