Wanneer u uw schulden niet meer kunt terugbetalen bestaat de mogelijkheid een verzoek tot schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank in te dienen. Hoewel er vele bureaus voor schuldbemiddeling bestaan, zijn de afspraken die deze niet geregistreerde bureaus met uw schuldeisers maken niet altijd juridisch af te dwingen. Het kan dus zomaar zijn dat wanneer uw schuldeiser na de overeengekomen periode van schuldaflossing de schulden weer vrolijk laat herleven. Niks schone lei. Laat u dus niet in de luren leggen en ga uitsluitend in zee met bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) geregistreerde schuldhulpverleningsinstanties. De Gemeentelijke Kredietbanken zijn hier de beste voorbeelden van. Hier werken mensen die zijn aangenomen om u te helpen!

 

Binnen de schuldsanering wordt een verschil gemaakt tussen de minnelijke regeling en de wettelijke schuldsanering als geregeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De WSNP is opgericht omdat de faillissementswet particulieren hun gehele leven zou kunnen blijven achtervolgen.

 

Voordat schuldenaren kunnen worden toegelaten tot de dwingende WSNP is verplicht een minnelijke regeling te proberen te regelen. Lukt dit niet dan kan de rechter gevraagd worden een uitspraak te doen.

 

Het traject van de schuldsanering duurt drie tot vijf jaar en heeft als doel dat de schuldenaar zich gedurende deze periode maximaal zal inspannen om zoveel mogelijk schulden af te lossen. Dit komt er feitelijk op neer dat het salaris of de uitkering van de schuldenaar niet meer op zijn eigen bankrekening wordt gestort maar bij de bewindvoerder of Kredietbank terecht komt. De bewindvoerder of Kredietbank betaalt op haar beurt een 'salaris' aan de schuldenaar uit wat ligt op het niveau van het bestaansminimum. Het meerdere van uw inkomen wordt gebruikt om de schulden af te lossen.

 

Na drie tot vijf jaar wordt met de schuldeisers overeengekomen dat zij 'finale kwijting' verlenen en u afbent van verdere aanmaningen. De schuld wordt verder kwijtgescholden. U moet zich dan wel gedurende de looptijd te goeder trouw hebben gedragen.

 

Net als bij gewone kredieten blijft ook bij het BKR voor een periode van 5 jaar zichtbaar dat u betalingsproblemen heeft gehad en dat een sanering is doorgevoerd. Dit wordt geregistreerd vanaf het moment dat de schuldsanering is afgelopen. U heeft dan weliswaar na deze drie (tot vijf) jaar een schone lei, dit wil niet zeggen dat het feestje weer vrolijk van voren af aan kan beginnen. Gedurende vijf jaren na afronding van het saneringstraject zult u moeite hebben met het afsluiten van leningen, financieringen, abonnementen etc. Wees dus gewaarschuwd voordat u dit traject ingaat.