Blijkt dat er wel sprake is van een tekort in de pensioenopbouw dan is het mogelijk zelf kapitaal op te bouwen om ervoor te zorgen dat het inkomen na pensioen op het nivo komt dat jij wilt. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een lijfrentepolis of een lijfrente opbouwrekening (banksparen). Want door de terugtredende overheid en werkgevers die pensioenregelingen steeds meer uitkleden komt het op het volgende neer: Een goed pensioen moet je zelf doen!

 

 

Vertrouwen is belangrijk

Het vertrouwen in verzekeraars, pensioenfondsen en niet in de laatste plaats de adviseurs is de laatste jaren flink gedaald. Met name de woekerpolis affaire is hier de oorzaak van. Adviseurs ontvingen hoge provisies terwijl de verzekeraars daarnaast nog hoge kosten inhouden. Door deze (vaak verborgen) kosten kan de polis nooit het bij de start aangenomen eindkapitaal halen.

 

 

Pensioengat

Hoe ontstaat een pensioengat? Bouw u geen volledig pensioen op dan is er sprake van een pensioengat.

 

Een pensioengat kan worden veroorzaakt door:

 

  • een onvolledige AOW opbouw;
  • een tekort aan dienstjaren (U hebt een aantal jaren niet of minder gewerkt);
  • u hebt gewerkt voor een werkgever die geen pensioenregeling had;
  • een pensioenbreuk (U bent bijvoorbeeld van baan gewisseld);
  • u hebt onbetaald verlof gehad;
  • u hebt een deel van uw ouderdomspensioen voor partnerpensioen gewisseld;
  • een vervroegd pensioen;
  • een echtscheiding.

 

 

Pensioenbreuk

Pensioenbreuk ontstaat als u van pensioenfonds of pensioenverzekeraar verandert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van baan wisselt. U begint dan in feite opnieuw met de opbouw van een pensioen.

 

 

Pensioen en waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht neemt u de pensioenaanspraken die u had bij uw oude werkgever mee naar uw nieuwe werkgever. Het pensioen dat u heeft opgebouwd kan dan in het algemeen beter meegroeien met loon- en prijsstijgingen. Waardeoverdracht is alleen niet altijd mogelijk, en het is ook niet voor iedereen gunstig. Vraag bij uw pensioenverzekeraar wat de voorwaarden en mogelijke gevolgen van waardeoverdracht voor u zijn.

 

 

Indexering pensioen

Indexering is het waardevast of welvaartsvast houden van uw pensioen. Een waardevast pensioen wordt aangepast aan prijsstijgingen, een welvaartsvast pensioen aan loonstijgingen. Een pensioenuitvoerder is niet verplicht om pensioenen te indexeren.