Voor het jaar 2015 is de maximale zorgtoeslag vastgesteld op 942 Euro. Dit bedrag is een compensatie voor de hoge kosten die men moet maken om tegen ziekte verzekerd te zijn. Ten opzichte van een jaar eerder scheelt het bijna 90 Euro. Er zit dus wel degelijk een vorm van correctie in de toeslagen die beschikbaar worden gesteld.

 

We moeten er rekening mee houden dat de Nederlandse overheid wijzigingen wil aanbrengen in bijna alle toeslagen en subsidies. Men moet steeds verder voor zichzelf zorgen en de aloude en geroemde verzorgingsstaat houdt naar alle waarschijnlijkheid niet al te lang meer stand.

 

Heeft u dus nog geen zorgtoeslag aangevraagd, bereken dan eerst via de onderstaande rekenmodule hoeveel u kunt verwachten waarna de aanvraag zeer eenvoudig is.

 

Door de zorgtoeslag kunt u bekijken of het zinvol is een aanvullende of betere verzekering af te sluiten zodat meer onzekere voorvallen gedekt zijn of ingrepen die u in de toekomst zal moeten ondergaan wel gedekt worden.

 

De zorgverzekering dekt (eigenlijk net als iedere andere verzekering) slechts onzekere voorvallen. Hierdoor zult u er goed rekening mee moeten houden dat u niet wisselt van verzekering en verzekeraar tijdens de looptijd van de verzekering. Zowel de dekking als de voorwaarden en de premie kunnen wijzigen. Daar zult u goed op moeten letten wanneer u wilt shoppen voor een nieuwe en wellicht goedkopere zorgverzekering.