Het BKR register houdt informatie bij van particulieren die een krediet, lening en soms ook abonnement hebben afgesloten. Naast de persoonsgegevens worden de kredietgegevens opgeslagen. Op deze manier wordt de consument beschermd tegen overcreditering en wordt de geldverstrekker beschermd tegen de gevaren die deze overcreditering met zich meebrengt. Steeds vaker willen consumenten te weten komen welke informatie er beschikbaar wordt gesteld in het krediet informatie register.

 

Het Bureau Krediet Registratie is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen de nadelige gevolgen die overcreditering met zich mee kan brengen. Daarnaast is het register bedoelt om geldverstrekkers een inschatting te laten maken over het risicoprofiel van de aanvrager van een krediet.

 

Persoonsgegevens en kredietinformatie vormen de basis van de inhoud van het kredietregister. In het register mogen geen fouten voorkomen en daarom is zo uitgebreid als mogelijk beschreven wie de geregistreerde is en wat zijn kredietverleden is. Er wordt bekeken wat de betaalmoraal is geweest en wat het maximale leenbedrag was. Ook is bekend wanneer en of de lening is ingelost.

 

Wanneer u wilt weten wat er zoal over u bekend is bij het BKR kunt u bij uw eigen huisbank uw BKR profiel opvragen. Omdat in het profiel privacy gevoelige informatie is opgeslagen mag de bank deze gegevens niet volledig inzien. De bank kan dus uitsluitend een aanvraag doen bij het BKR zelf. Het BKR stuurt u per post, naar het adres wat van u bekend is, de complete en totale BKR uitdraai. Hoe gek het ook mag klinken, u moet voor deze aanvraag betalen. De kosten voor het aanvragen van een BKR uitdraai bedragen € 4,50. Heeft u haast en wilt u niet wachten totdat het BKR uw uitdraai heeft toegestuurd, dan kunt u langsgaan in Tiel. Ook wanneer u een bezoekje brengt aan het BKR in Tiel moet u € 4,50 betalen.

 

In sommige gevallen is een BKR registratie onjuist. U kunt in dat geval de registratie laten verwijderen. Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus die zich bezighouden met de verwijdering van uw gegevens uit het BKR register. Een gang naar de rechter is in veel gevallen noodzakelijk om de verwijdering geregeld te krijgen. Houdt u er vooral rekening mee dat een gang naar de rechter niet gratis is en u behoorlijk op kosten kan jagen. Ook de adviseur die u inhuurt doet zijn werk niet gratis. Maar toch gebeurt het regelmatig dan een notering in het BKR register kan worden verwijdert. Laat u goed voorlichten voordat u in zee gaat met één van deze adviesbureaus.