De zorgtoeslag is een subsidie die wordt toegekend aan mensen met een bepaald (veelal laag) inkomen en weinig spaargeld. Het maximaal inkomen zorgtoeslag verschilt per jaar. Enerzijds hebben we te maken met inflatie over inkomen maar anderzijds (en misschien nog gevaarlijker) is er een hevige touwtrek wedstrijd bezig bij de verschillende politieke partijen die allen een mening hebben over de inkomsten en uitgaven van de overheid.

 

Het is verstandig even stil te blijven staan bij de introductie van de toeslagenwet om op deze manier een beter inzicht te krijgen in de redenatie achter de toekenning. Sinds jaren geleden de oude regels rondom de ziektekosten verzekering veranderden en we aan alle kanten meer zelfstandigheid moesten gaan opbouwen, is het steeds duidelijker geworden dat er grote groepen Nederlanders zijn die de premie voor de zorgverzekering niet kunnen dragen. De reactie vanuit de overheid is geweest dat een zorgverzekering verplicht stellen leuk was, maar ook financieel haalbaar moet zijn. Zodoende is de zorgtoeslag in het leven geroepen voor die groepen in de samenleving die een laag inkomen hebben en weinig spaargeld.

 

Omdat de Rijksbegroting lastig sluitend te krijgen is, moet er paal en perk gesteld worden aan deze subsidie. Dit betekent dat er een maximaal inkomen en een grens voor spaargeld is. Omdat de uiteindelijke uitkering van de zorgtoeslag afhankelijk is van verschillende factoren, is het verstandig de onderstaande rekenmodule te gebruiken voor het berekenen van de zorgtoeslag. Na de berekening kunt u direct overgaan tot aanvraag. Het is namelijk allerminst zeker dat de zorgtoeslag in haar huidige vorm nog lang zal blijven bestaan.