De wijzigingen in de wetgeving rondom provisiegedreven verkoop van financiële producten heeft voor een wijziging in het financieel advies gezorgd. Consumenten moeten vanaf 2013 betalen voor advies. Dit wil zeggen dat men voor vragen niet meer gewoon de adviseur kan bellen zonder dat hier een factuur tegenover staat. Het eigen initiatief tot onderzoek wordt hiermee met de dag groter. Maar hoe vindt u de juiste informatie? Het is een lastig fenomeen omdat er teveel onzinnigheid en in veel gevallen gewoonweg onwaarheden wordt verkondigd.

 

 

Wikipedia als onafhankelijke informatiebron

Wikipedia staat sinds jaar en dag bekend als de onafhankelijke en neutrale informatiebron. Vanuit de gedachte de grootste online encyclopedie te zijn, is de informatie die op Wikipedia wordt gedeeld juist. U kunt niet terecht op Wikipedia om advies in te winnen, maar kunt uzelf wel inlezen en daarmee voorbereiden op het gesprek met de financieel adviseur van de bank, verzekeraar of tussenpersoon.

 

 

De Consumentenbond als onafhankelijke instituut

De consumentenbond levert al geruime tijd financiële informatie. Hoewel de Consumentenbond onafhankelijk is, zijn de inhoudelijke antwoorden op vragen die de consument heeft niet altijd even duidelijk en in sommige gevallen zelfs onbetrouwbaar. Hoewel onafhankelijk (en vaak gratis) is dus niet altijd met zekerheid te zeggen dat u de informatie ontvangt die u wilt hebben.

 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk

Voordat u in gesprek gaat met een financieel adviseur kunt u het zich makkelijker maken door stil te staan bij de vragen die u heeft. Maar niet alleen de vragen, u kunt zelfs op voorhand op zoek naar antwoorden en deze later toetsen bij uw financieel adviseur. Sinds het provisieverbod ervoor heeft gezorgd dat er geen sprake meer kan zijn van gratis advies, zijn steeds meer "service abonnementen" ontstaan. Hiermee is het mogelijk geworden periodiek advies in te winnen. Zeker omdat er doorlopend een vergoeding betaald wordt en de overheid dit niet kan zien als een vorm van gratis advies.