De afgelopen jaren is de subsidie voor Nederlanders met een (relatief) laag inkomen om de premie voor de zorgverzekering te betalen steeds verder onder druk komen te staan. Natuurlijk is het Nederlands belastingstelsel niet een van de meest gemakkelijk te begrijpen systemen, maar ook is het niet per definitie slecht.

 

In een drukke wijzigingswoede en besparingsdrang wordt door de politiek aan alle kanten gekeken hoe de zorgtoeslag kan worden afgeschaft. Maar gelukkig is de zorgtoeslag nog niet afgeschaft en kunt u hier nog even goed gebruik van maken. Wacht dus niet te lang want voor u het weet is het te laat.

 

De politiek vindt dat de zorgtoeslag overbodig is wanneer de te betalen premie voor zorgverzekeringen inkomensafhankelijk is. Op zich is dat natuurlijk een waarheid als een koe. Het vreemde aan het verhaal is echter wel dat onderzoek uitwijst dat mensen met een hoger inkomen niet per definitie meer gebruik maken van zorg. Het laatste woord is hier dus nog niet over gezegd. Dat weerhoudt met name de PvdA er niet van om de media te bespelen met de eventuele mogelijkheden voor de toekomst.

 

Puntje bij paaltje, zorgtoeslag bestaat nog gewoon en ook u kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld. Net als eigenlijk bij iedere andere subsidie zijn deze eisen niet altijd even makkelijk op te volgen. Daarom kan het inroepen van deskundige hulp bij uw aanvraag voor zorgtoeslag makkelijk zijn.