Wanneer Nederlanders zorgtoeslag willen aanvragen hebben zij te maken met een grens voor inkomen en vermogen. Subsidies zoals deze zijn immers alleen beschikbaar voor de minima en mensen met een relatief laag inkomen. Het inkomen voor de zorgtoeslag is het meest belangrijk, maximum vermogen is wat minder belangrijk omdat men hiervoor meer dan 100.000 Euro aan vermogen moet hebben. En dat is vandaag de dag niet altijd even makkelijk.

Ieder jaar veranderen de criteria voor toelating tot de zorgtoeslag, het toetsinkomen is daarmee ook ieder jaar anders. Dat maakt het lastig de vraag wat het inkomen voor de zorgtoeslag is te beantwoorden. Wel is goed te realiseren dat het initiele doel van de zorgtoeslag is om mensen met een relatief laag inkomen en vermogen in staat te stellen probleemloos de premie voor de verplichte zorgverzekering te betalen.

Wilt u weten of en zo ja in hoeverre u recht heeft op zorgtoeslag, dan kunt u via de onderstaande link de rekenmodule voor de zorgtoeslag invullen. Aan de hand van deze rekenmodule kunt u bepalen of de uitkering de moeite voor u waard is. Zorgtoeslag is overigens een subsidie welke niet hoeft te worden terugbetaald wanneer deze is uitgekeerd. Uitzondering hierop kan zijn dat uw financiële situatie gedurende het jaar verandert of natuurlijk dat er een foutieve aanvraag is ingediend.