Het aantal mensen dat vandaag de dag te maken heeft met de prangende vraag “heb ik recht op toeslagen?” groeit gestaag. In het verleden was de spaarmoraal hoger. Niet alleen omdat men anders is gaan denken over geld maar vooral omdat inkomsten en uitgaven dichter bij elkaar komen en er gewoonweg minder ruimte is om te kunnen sparen.

Toeslagen helpen mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen omdat ze een laag inkomen en weinig spaargeld hebben met het betalen van vaste lasten zoals huur voor de woning en de verplichte zorgverzekering. Deze zorgtoeslag en huurtoeslag worden maandelijks uitgekeerd aan Nederlanders die voldoen aan bepaalde voorwaarden en die de zorgtoeslag hebben aangevraagd. Het is namelijk alleen maar zo dat pro actieve mensen die zelf de zorgtoeslag aanvragen hier ook voor in aanmerking komen.

Via de onderstaande rekenmodule kunt u snel en eenvoudig uw maximale zorgtoeslag uitrekenen. Nadat u weet hoeveel zorgtoeslag u kunt ontvangen kunt u via dezelfde module de zorgtoeslag aanvragen. Sneller en makkelijker kunnen wij het niet voor u maken. De fiscus echter neemt toch wel ruim 8 weken de tijd om te reageren op uw aanvraag. Aan de hand van een voorlopige beschikking wordt duidelijk gemaakt hoeveel zorgtoeslag u kunt gaan ontvangen.

Realiseert u zich goed dat de zorgtoeslag een subsidie is en dat subsidies over het algemeen niet het eeuwige leven hebben. De politiek probeert al sinds jaar en dag de toeslagenwet aan te passen en verder te versoberen. Vraag de zorgtoeslag daarom snel aan en profiteer er van zolang het nog kan.