Zekerheid en zelf de regie voeren over uw financiën

Om goed belangrijke beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk dat u zekerheid en controle heeft over uw financiële zaken, zowel op dit moment als op de lange termijn. U kunt dit realiseren door samen met een onafhankelijke financieel adviseur een financieel plan op te stellen. Wat wilt u bereiken? Hoe komt u daar?

 

Het plan vormt de basis van uw financiële huishouding. U krijgt inzicht en overzicht in alle onderdelen van uw financiële situatie, zowel nu als in de toekomst. Het financieel plan zorgt ervoor dat al uw financiële regelingen op elkaar zijn afgestemd. Ook wordt in kaart gebracht wat u in een welke levensfase nodig heeft.

 

 

Stap 1: Inventariseren

Na het maken van een afspraak, komt de onafhankelijk financieel adviseur bij u thuis of op het werk. Hij inventarisert dan uw wensen en levensdoelen. In dit gesprek wordt de nadruk gelegd op uw wensen en of deze bereikbaar zijn. Met andere woorden: hoe kunt u realiseren dat u uw doelen ook bereikt. Want veel mensen maken wel plannen maar kijken daarbij niet financieel vooruit.

 

De onafhankelijk financieel adviseur bekijkt samen met u welke financiële producten al lopen en hoe deze kunnen worden ingezet. Mocht u aanvullende producten willen afsluiten dan worden deze veelal zonder provisie afgesloten.

 

 

Stap 2: Analyseren en financiële mogelijkheden onderzoeken

Nu gaat u aan de slag om de informatie die u heeft gegeven om te zetten in een blauwdruk van de huidige persoonlijke en financiële situatie. Samen met de onafhankelijk financieel adviseur onderzoekt u met welke financiële regelingen u in staat bent uw doelen te realiseren en hoe u risico’s kunt beperken.

 

Maar de onafhankelijk financieel adviseur doet meer. Want financiële producten staan niet los van elkaar. Ze hangen met elkaar samen. Uiteraard houdt de onafhankelijk financieel adviseur daar rekening mee.

 

 

Stap 3: Advies, hoe bereikt u uw doelen?

De onafhankelijk financieel adviseur geeft u een concreet advies over hoe u uw doelen kunt realiseren. Hij vertelt hoe u uw wensen en doelen bereikt. Kunt u uw droomhuis kopen? Is het mogelijk eerder te stoppen met werken? Is uw pensioen hoog genoeg voor een zorgeloze oude dag? Wat is nu exact de waarde van uw bezittingen en niet onbelangrijk: is er genoeg zekerheid voor u en de mensen om u heen?

 

Uiteraard worden oplossingen uitgebreid besproken en wordt uitgelegd hoe de adviseur tot het advies zijn gekomen. Zo begrijpt u het plan van a tot z.

 

 

Stap 4: Uitvoering, alles goed geregeld

Volgt u het advies voor uw hypotheek, verzekeringen, pensioen, belastingaangifte en/of financiële planning op dan wordt alles snel en vakkundig voor u geregeld. De onafhankelijk financieel adviseur voert de benodigde acties uit en neemt de administratieve afwikkeling voor haar rekening. Als het nodig is brengt hij u in contact met andere financiële experts zoals een notaris, een fiscalist of een beleggingsspecialist.

 

 

Stap 5: Onderhoud, financieel gezond blijven

Uw levensomstandigheden, inkomsten en wensen zullen in de loop van de tijd veranderen. U krijgt kinderen, wisselt van baan of gaat misschien scheiden.

 

Om financieel gezond te blijven kunt u tegenwoordig gebruik maken van financiële serviceabonnementen. Deze bestaan uit een aantal vaste diensten waarmee een specifiek onderdeel van uw financiën wordt onderhouden. Voor deze diensten wordt over het algemeen vooraf een vaste vergoeding afgesproken. Hierdoor is het helder op welke dienstverlening u mag rekenen en hoeveel u hiervoor betaalt.