De term offshore heeft twee betekenissen. Ten eerste wordt met offshore de maritieme wereld aangeduid. Baggerwerkzaamheden op zee vallen hieronder. De tweede betekenis is waar dit artikel vooral betrekking op heeft, belastingparadijzen en locaties waar de elite gebruik van maakt om hun geld te stallen.

 

Om gebruik te kunnen maken van een offshore bank zal de rekeninghouder eerst moeten kijken hoe een en ander geregeld is in het land waar hij woont. Het woonlandbeginsel is namelijk in de meeste situaties leidend bij de bepaling of en zo ja waar er belasting geheven moet worden.

 

Nederland kent het wereldinkomen. Dit wil zeggen dat inkomsten en dus ook rente op spaarrekeningen en rendement op beleggingen overal ter wereld in Nederland belast zal worden. Teneinde onder deze belasting uit te komen zult u het vermogen uit uw macht moeten weggeven aan iemand anders. Het stilletjes verzwijgen van een bank- of beleggingsrekening in het buitenland is namelijk strafbaar. Zelfs dit wordt aangemerkt als belastingontduiking en kan naast een torenhoge boete ook een gevangenisstraf opleveren. Niet direct iets om blij van te worden dus.

 

Wilt u het spelletje volgens de regels spelen dan zult u dus uw vermogen onder moeten brengen bij iemand anders. Hiervoor kunt u gebruik maken van een trust of een private foundation. Het kenmerk van deze vehikels is dat ze geen eigenaren hebben. Net zo min als de lokale voetbalvereniging en een organisatie zoals de Consumentenbond een eigenaar heeft.

 

Als u een trust of private foundation opricht, hou er dan rekening mee dat het een en ander moet voldoen aan de regels die bestaan in het land van oprichting en vestiging alsmede in het land waar u woont. Er zijn manieren om u te onttrekken aan de APV clausule welke de belastingdienst kan opwerpen, maar nogmaals, alleen wanneer u dit volledig volgens de regels doet.

 

Zoek daarna een betrouwbare bank uit en probeer situaties te vermijden zoals bij FBME Bank Cyprus plaatsvindt. U werkt namelijk voor uzelf en niet om uw vermogen ook nog eens af te laten pakken door derden.

 

Offshore bankieren werkt anders dan u in Nederland gewend bent. U kunt niet zomaar de bank binnen wandelen en een rekening openen. Een introductie zal gemaakt moeten worden door een bij de bank bekende en gecertificeerde introducer. Ook de kostenstructuur van offshore bankieren ligt anders dan u in Nederland gewend bent. Laat u daarom goed informeren door de juiste accountants en juristen en zorg ervoor dat u weet waaraan u begint.