De koopsompolis kreeg landelijke bekendheid ten tijde van de val van het DSB imperium. Er kwam naar buiten dat de adviseurs van DSB een provisie opstreken van meer dan 50% van de totale premie. Dat is niets anders dan veel verschillende andere producten zoals wasmachines, tv's en auto's maar bij DSB bank werd het verhaal opgeblazen. Iedereen sprak er schande van.

 

 

Maar wat is dat nu eigenlijk een koopsompolis?

Een koopsompolis is een verzekering waar de premies die nodig zijn om een verzekerd (en ongewenst) voorval af te dekken (er moet immers uitgekeerd worden wanneer het voorval zich voordoet) ineens worden betaalt. De verzekeraar wordt door het koopsomeffect direct betaalt voor alle toekomstige premies, en geeft hierdoor aan de verzekerde een forse korting op de premie.

 

 

Waarvoor werd de koopsompolis gebruikt?

Het afdekken van risico's die direct verband houden met het terugbetalen van de lening, het krediet of de hypotheek valt naadloos samen met het principe achter de koopsompolis. De polis verlaagt het risico voor de geldverstrekker en maakt daarmee de financiering haalbaar.

 

Voorbeelden van veelgebruikte koopsompolissen zijn (overlijdens)risicoverzekeringen, maandlastenbeschermers, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en werkloosheidsverzekeringen. Al deze verzekeringen bieden bescherming. Bescherming op momenten dat de consument een groot probleem zou krijgen met het terugbetalen van zijn lening en zelfs het nakomen van zijn betalingsverplichting in de vorm van rente.

 

De koopsompolis heeft dus wel degelijk een positief effect op de leenperiode. Het is alleen jammer dat de massahysterie rondom DSB bank een forse schade aan het imago van de koopsompolis heeft gebracht.

 

Vanaf 2013 wordt het beter. Vanaf dat moment is de financieel adviseur namelijk verplicht een factuur aan de klant te sturen voor zijn verrichtte diensten. De koopsompolis zal dan dus een 'netto product' worden en dus (omdat de provisie er vakkundig tussenuit gesleuteld is) vele malen goedkoper.