Ontslag

Ontslag en de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt geregeld in het arbeidsrecht. Wanneer de werknemer denkt dat hij onterecht is ontslagen kan hij een arbeidsrechtadvocaat in de arm nemen of contact opnemen met zijn rechtsbijstandverzekeraar. De kosten van de rechtsgang en juridische bijstand zijn voor de werknemer. De werknemer moet zich daarom goed afvragen of het aanvechten van het ontslag en de mogelijkheid tot het toekennen van een gouden handdruk of ontslagvergoeding realistisch is.

 

 

Gouden handdruk

De gouden handdruk of ontslagvergoeding is een afkoopsom die de werkgever aan de werknemer moet betalen ter compensatie van de schade die de werknemer leidt en in de toekomst zal leiden doordat de arbeidsovereenkomst stopt. De compensatie van schade is gebaseerd op onder andere derving van inkomsten en aanvulling van pensioen.

 

 

Stamrecht

De gouden handdruk of ontslagvergoeding is een uitkering die door de werkgever aan de werknemer wordt uitgekeerd. Wanneer de gouden handdruk direct als kapitaal wordt uitgekeerd is de werkgever verplicht loonheffing in te houden. Deze heffing kan oplopen tot 52%. Een oplossing om deze heffing te verlagen of uit te stellen is het afsluiten van een stamrechtverzekering of het starten van een stamrecht vennootschap.

 

 

Verzekering

De stamrechtverzekering is de laatste jaren mede door de woekerpolisaffaire negatief in het nieuws gekomen. Hoge kosten, groot beleggingsrisico en hoge provisies voor tussenpersonen drukken de vraag naar de stamrechtverzekering. Goed en deskundig advies met betrekking tot het laten uitkeren van het stamrechtkapitaal is noodzakelijk. Hiervoor zijn de beste deskundigen een gouden handdruk specialist of gouden handdruk expert. De meeste tussenpersonen en financieel advieskantoren hebben deze specialisatie niet maar zijn door veranderende marktomstandigheden ook actief geworden in de advisering van gouden handdruk faciliteiten.

 

 

Gouden handdruk specialist

Een gouden handdruk specialist besteedt een groot deel van zijn werk aan oplossingen bedenken en toetsen aan de fiscale wetgeving op het gebied van de ontslagvergoeding en de gouden handdruk. De fiscale wetgeving is complex. Met betrekking tot de gouden handdruk kan slechts eenmaal een keuze gemaakt worden die verstrekkende gevolgen kan hebben. Men kan de advisering achteraf niet meer terugdraaien.