De gegevens over leningen, kredieten en abonnementen worden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) opgeslagen. Zo kunnen geldverstrekkers een inschatting van uw risicoprofiel maken wanneer u een lening of een hypotheek aanvraagt. Door registratie bij het BKR wordt tevens overcreditering tegengegaan. Een geldverstrekker zal u immers niet snel veel geld lenen wanneer u al andere grote leningen heeft.

 

U kunt de registratie van uw kredieten, leningen en abonnementen opvragen bij het BKR. In de registratie staat welke leningen u heeft en heeft gehad. Ook wordt er vermeld of er een betalingsachterstand is of heeft plaatsgevonden. Het BKR stuurt u het complete overzicht per post. De aanvraag van uw BKR registratie kunt u doen bij uw bank, maar ook bij het BKR zelf. Aan het opvragen van uw BKR registratie zitten kosten verbonden. U betaalt € 4,50.

 

Mogelijk zijn er zaken in de BKR registratie niet correct. U kunt dit niet zomaar bij het BKR zelf laten doorhalen. De doorhaling zal moeten verlopen via de partij die de informatie heeft laten registreren. Ook een rechter kan beslissen dat de informatie moet worden doorgehaald. Een jurist zal u bij kunnen staan wanneer u vindt dat de informatie onjuist is. Wees dan wel zeker van uw zaak, want een juridische procedure brengt kosten met zich mee.