In het verleden was bankieren in het buitenland veelal weggelegd voor de rich and famous. Daarnaast kwam regelmatig in het nieuws dat crimineel geld op deze manier werd veiliggesteld. Weinig aandacht werd echter besteed aan de legitieme bankekeningen in andere landen welke vanuit verschillend perspectief volledig voldoen aan alle wet-en regelgeving.

Bankieren in het buitenland is met de verdere integratie en harmonisatie binnen de Europese single market eenvoudiger geworden. Anti-misbruik wetgeving zorgt er echter voor dat het verbergen van vermogen minder eenvoudig is en het stallen van geld op een buitenlandse bankrekening in de meeste gevallen in het woonland belast kan worden tegen de normaal geldende tarieven. Voordelen van bankieren in het buitenland zijn daarom meer dan geboren vanuit financieel gewin. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan verregaande efficiency.

Hoewel binnen Europa de grenzen vervagen en consumenten bescherming getracht wordt op een gelijk niveau te brengen is er nog steeds ruimte voor arbitrage. Dit wil zeggen dat lokale regels eenvoudiger kunnen zijn of zelfs efficienter kunnen werken op het gebied van bijvoorbeeld online applicaties. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Fintech ondernemingen (Transfer)WISE en Revolut welke binnen korte tijd een zeer groot marktaandeel in de retail markt hebben gewonnen.

Consumenten moeten zich realiseren dat financiele regelgeving gebaseerd is op de geldende normen binnen een land. Niet alleen verschilt de taal in een land als Italie van dat in Nederland, ook het sociale zekerheidsstelsel is anders. Wat wel grotendeels gelijk gesteld is, is het stelsel van deposito garantie systemen. Dit zijn als het ware verzekeringen voor bank klanten om de balans op de betaalrekening af te dekken tegen ongeoorloofde verliezen. Een voorbeeld van een lokaal deposito garantie stelsel staat hier uitgelegd: Deposit Protection in Cyprus. Hoewel dit voorbeeld slechts betrekking heeft op het systeem in CYprus staat duidelijk uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat en hoe met name retail depositors - particulieren en kleine ondernemers - bescherming krijgen van een verzekering zonder dat hiervoor premie hoeft te worden betaald.