Een financiering is een overeenkomst van geldlening tussen twee partijen waar de ene partij in ruil voor een vergoeding geld beschikbaar stelt aan de andere partij. Deze overeenkomst van geldlening kan verschillende doelen dienen en de inhoud kan zeer uitgebreid zijn.

 

 

Consumptief krediet

Het consumptief krediet is een blanco krediet waarbij geen tussentijdse aflosverplichting hoeft te bestaan. De geldgever heeft geen invloed op de besteding van de kredietgelden en de overeenkomst wordt gesloten door een overeenkomst te sluiten tussen geldgever en geldnemer.

 

Een ander kenmerk van het consumptief krediet is de mogelijkheid om gedane aflossingen weer op te nemen. Dit maakt het consumptief in veel gevallen doorlopend. Een andere naam voor het consumptief krediet is dan ook doorlopend krediet.

 

 

Persoonlijke lening

De persoonlijke lening vertoont grote gelijkenissen met het doorlopend krediet. Het grote verschil is dat de leningnemer rente en aflossing betaalt waarna er geen mogelijkheid bestaat de afgeloste bedragen weer op te nemen.

 

 

Rekening courant

Een rekening courant is vergelijkbaar met het consumptief krediet. Het is doorlopend en wordt direct gekoppeld aan de betaalrekening van de geldnemer. Het rekening courant krediet van Postbank/ING in de vorm van het Girokwartaalkrediet is de meest bekende vorm van de rekening courant voor particulier gebruik. Zakelijk biedt vrijwel iedere bank een kredietfaciliteit in de vorm van rekening courant.

 

 

Hypothecaire geldlening

De hypothecaire geldlening is een specifieke financiering. Doordat een woning als onderpand voor de kredietverstrekking aan de geldverstrekker verpand wordt is er sprake van een lager risico voor de geldverstrekker. Dit relatief lage risico brengt een lage rente met zich mee.

 

 

Minileningen

Een heel aparte vorm van financiering is de minilening. De minilening wordt ook wel een flitskrediet genoemd. Het is een financiering voor een relatief laag bedrag, meestal maximaal €500,- waarbij de looptijd zeer kort is. Een minilening wordt meestal afgesloten voor een periode korter dan 30 dagen.